Back

Att skriva en essä om en botanisk illustratör från före 1950 var uppgiften för Assignment 6.
Charlotte von Schéele hade jag inte hört talas om tidigare, trillade över en bok om henne på Bohusläns museum.
Essän är på engelska, men i min vanliga dagbok över arbetet finns det ett litet reportage om min utflykt till
Botaniska trädgården i Göteborg - där hennes akvareller finns.

Charlotte von Schéele 1840-1929
Charlotte von Schéele

Botaniskas väsen - hösten 2011
 Botaniskas väsen