Back

Assignment 5 var en blomstudie, med flera blommor och blad.
Den uppgift som hitills gett mig mest huvudvärk, men till slut så blev även den färdig.

Snart klar