Tillbaka

Försök ett, Trädgårsföreningen i Göteborg, ett hemvant ställe utan alltför
mycket nyfikna människor. Kunde lungt gömma mig under träden eller vid ett cafébord.

2010-08-04
Rosencafeét

Avspärrat träd
Ett avspärrat träd

Holk 54
Holk nummer 54 - obebodd vid tillfället.

Rosenbuske
Rosenbuskarna kring caféborden vimlar av pilfinkar, årsungar som fortfarande har kvar
mycket av sitt dun sitter och burrar upp sig.


Nypon
Gamla nypon, jag tröttnar aldrig på att rita av dem!