Tillbaka

ProppskåpetSpilloljeseparatorn
Proppskåpet, 1998 - 54x73 cm

Spilloljeseparatorn, 1997 - 54x73 cm
Fläkten
Fläkten, 1997 - 34x50 cm